Baby's hebben baat bij Osteopathie

Ouders komen met hun baby in de praktijk om verschillende redenen. Meestal huilt het kindje veel en is het onrustig. Ouders voelen dat er iets aan de hand is en dat hun kind niet lekker in zijn vel zit, maar weten niet goed wat de oorzaak is.
Andere problemen van baby's kunnen zijn:

  • veel spugen
  • slecht poepen
  • voorkeurshouding van het hoofdje of het lichaam naar links of rechts
  • afplatting van de schedel

Het consult

Het vraaggesprek met u is om te achterhalen wat precies de klacht is en wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een te snelle of een te langzame  bevalling, keizersnee of de beknelde ligging van de baby in de buik van de moeder tijdens de laatste weken van de zwangerschap. Soms is er echter geen oorzaak in het vraaggesprek te vinden.

Daarna wordt de baby van zijn voetjes tot aan zijn hoofd onderzocht op spanningen en bewegingsbeperkingen. Dit gebeurt met heel "zachte" handen. Een osteopaat is zeer bedreven in het  voorzichtig voelen. Het kind zal hierbij geen pijn ervaren. Er kan onderzocht worden in de maxi-cosi, op de behandeltafel of op de arm van de osteopaat of een van de ouders.

Na het onderzoek wordt aan de ouders verteld wat er aan spanningen en beperkingen gevonden is en wat de osteopaat hierin kan betekenen. Ook de behandeling die volgt is heel zacht en absoluut veilig. Er wordt niet over grenzen heen gegaan en er wordt nooit gemanipuleerd.

Baby's ervaren de osteopathie behandeling als heel prettig

Ze vallen in slaap of slapen gewoon door. Meestal is 2 à 3 keer behandelen voldoende. De behandeling voor baby's duurt ongeveer 45 minuten.

Vaak geven ouders aan al binnen een paar dagen tot binnen 2 weken een heel ander kindje te hebben.

Niet altijd is de oorzaak van de onrust van de baby door een osteopaat te behandelen. Denk daarbij aan allergie of reflux. (bij reflux kan osteopathie wel helpen de klachten te verminderen, maar niet wegnemen) . Dan hebben kinderen meer baat bij verandering van voeding, adviezen voor thuis voor de ouders, medicatie of inbakeren.

Door een bezoek aan de osteopaat wordt duidelijk waar uw baby last van heeft en wat de beste behandeling hiervoor is.

Persoonlijk werk ik bij de behandeling van voorkeurshoudingen van het hoofdje naar links of rechts graag samen met de kinderfysiotherapeut. Ik zorg voor een goede beweeglijkheid en het oplossen van blokkades. De fysiotherapeut komt aan huis en geeft adviezen en oefeningen om de voorkeur of afplatting tegen te gaan. Zo kunnen de ouders ook zelf een bijdrage leveren aan het verbeteren van de voorkeurshouding.

lgo-nvr lgo-nvo